მოხმარების წესები და პირობები

რეკლამა
რეკლამა
რეკლამა
რეკლამა
რეკლამა
მოხმარების ზოგადი პირობები
მოხმარების პირობები
მოხმარების პირობები (შემდგომში მოხსენიებული როგორც ‘პირობები’) წარმოადგენს და მართავს ურთიერთობას ‘პროვაიდერს’ (განსაზღვრულია ქვემოთ) და ყველა მხარეს შორის, ვინც სტუმრობს ვებგვერდს (განსაზღვრულია აქვე) და იყენებს ვებგვერდის ფუნქციებს და შინაარსს ნებისმიერი ფორმით (შემდგომში - ‘სტუმარი’).
პრივაიდერი და სტუმრები ერთობლივად მოხსენიებულები იქნებიან როგორც - ‘მხარეები’.
ზოგადი პირობები
პროვაიდერის ვებგვერდის - Flashscore.ge-ის და მობილური აპლიკაციის (შემდგომში ‘ვებგვერდი’), სერვისების სრული ან ნაწილობრივი გამოყენება და ასევე ინფორმაცია, მასალები და ბმულები, რომლებიც მოთავსებულია ვებგვერდში, ექვემდებარება ქვემოთ ჩამოთვლილ პირობებს. თუ სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული პროვაიდერის მიერ, პირობები წარმოადგენს პროვაიდერსა და სტუმარს შორის არსებულ მთელ ურთიერთობას ვებგვერდის გამოყენებაზე, მათ შორის ვებგვერდის ნებისმიერი ან ყველა ფუნქციის შესახებ.
სტუმრის მოვალეობაა ვებგვერდის გამოყენებამდე სრულად წაიკითხოს და გაეცნოს პირობებს. სტუმარი, რომელიც ესტუმრა ვებგვერდს, ითვლება რომ გაეცნო, გაიგო და დაეთანხმა პირობებს, ნებისმიერი სხვა ქმედების საჭიროების გარეშე.
პროვაიდერი აქვე იტოვებს უფლებას, რომ საჭიროების შემთხვევაში შეაჩეროს, დაამატოს, დაასრულოს, გამოასწოროს და/ან შეავსოს ეს პირობები დროდადრო.
პროვაიდერი ურჩევს სტუმრებს, რომ ყურადღებით წაიკითხონ ამ გვერდების შინაარსი რეგულარულად. ვებგვერდის გამოყენებით სტუმარი ეთანხმება პირობებს და ცვლილებებს.
პროვაიდერი არ არის ვალდებული შეამოწმოს, ყველა სტუმარმა გამოიყენა თუ არა ვებგვერდი ბოლოს განახლებული პირობების თანახმად. პირობების ეფექტური ვერსიაა ის, რომელიც განთავსებულია ვებგვერდზე.
ვებგვერდის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ კანონიერი მიზნებისთვის. კატეგორიულად აკრძალულია ვებგვერდის გამოყენება ისეთი ტრანსმისიისთვის, განაწილებისთვის, გამოქვეყნებისთვის ან ნებისმიერი მასალის ვებგვერდზე ან ვებგვერდის დახმარებით შენახვისთვის, რომელიც აკრძალულია ნებისმიერი მოქმედი კანონმდებლობის ან რეგულაციის ან მესამე მხარის უფლებების დარღვევით. ეს მოიცავს (შეზღუდვის გარეშე) ვებგვერდის გამოყენებას ან ვებგვერდის საშუალებით ნებისმიერი მასალის გავრცელებას, განაწილებას, გამოქვეყნებას ან შენახვას, ან იმ მიზნით, რომ ის არღვევს საავტორო უფლებას, სასაქონლო ნიშანზე, სავაჭრო საიდუმლოებას ან სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას, არასათანადო ან საზიანო ქმედებას ან შეურაცხყოფას, არის ცილისმწამებლური ან ცილისმწამებელი, არღვევს რაიმე კონფიდენციალურობის ან მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობას, არის გაყალბებული ან არღვევს რაიმე გაცვლითი კონტროლის ან სათამაშო სამართალს.
ვებგვერდის არასწორად და/ან ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში, პროვაიდერი უფლებას იტოვებს დახუროს ან დაბლოკოს ვებგვერდიდან სტუმარი და ასევე დახუროს ამ სტუმარზე დარეგისტრირებული ნებისმიერი ანგარიში. პროვაიდერი ინარჩუნებს უფლებას, შეიტანოს სარჩელი სტუმრის წინააღმდეგ თავისი შეხედულებისამებრ.
სერვისები
ვებგვერდი უზრუნველყოფს ინტერაქტიულ ვებ და მობილურ აპლიკაციას, რომელიც გაწვდით სპორტული ღონისძიებების ცოცხალ ინფორმაციას, სპორტის ანგარიშებს რეალურ დროში, საბოლოო შედეგებს, კალენდარს, შემადგენლობებს და სპორტის სტატისტიკებს. ანგარიშები და სხვა სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელსაც შეიცავს ვებგვერდი, მოცემულია სხვა დამოუკიდებელი წყაროებიდან (მესამე მხარეებისგან) ან შიდა ძალისხმევით ან სხვა ოფიციალური ვებგვერდებიდან. რადგან პროვაიდერის მიერ ხდება ყველანაირი კონტენტის, თამაშების ანგარიშების და სხვა ინფორმაციის, რომელიც ვებგვერდზე ჩანს, განახლება, ჩვენ გირჩევთ რომ გადაამოწმოთ ეს ინფორმაცია სხვა წყაროებიდანაც. პროვაიდერი არ არის პასუხისმგებელი იმაზე, თუ როგორ გამოიყენებს სტუმარი ანგარიშებს და სხვა ინფორმაციას, რომელიც არის ვებგვერდზე.
მესამე მხარის ვებგვერდები
სტუმარი ეთანხმება, რომ ნებისმიერი კონტაქტი დაგეგმილად თუ დაუგეგმავად, რომელიც მოხდება მესამე მხარესთან ვებგვერდის ნახვის შემდეგ, იქნება პროვაიდერისგან აბსოლიტურად დამოუკიდებელი და პროვაიდერი არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერ შეთანხმებაზე ან მოლოდინზე ან სხვა მოვლენაზე, რომელიც გამოწვეული იქნება პირდაპირ თუ ირიბად ამ კონტაქტის შედეგად სტუმარსა და მესამე მხარეს შორის.
ნებისმიერი დავა ან განხილვა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას სტუმარს და მესამე მხარეს შორის, არავითარ შემთხვევაში შეეხება პროვაიდერს.
მესამე მხარეს, მათ შორის ნებისმიერი მესამე მხარე, რომელიც ანთავსებს რეკლამას ვებგვერდზე, არ აქვს წვდომა სტუმრის პერსონალურ მონაცემებზე და ნებისმიერ სხვა მონაცემზე, რომელიც სტუმარმა შეიძლება გაუგზავნოს პროვაიდერს.
აუდიო/ვიდეო კონტენტი
პროვაიდერი არ არის პასუხისმგებელი იმ გარე ვებგვერდების კონტენტზე, რომელიც შეიძლება იხილოთ ვებგვერდზე. ვებგვერდზე განთავსებული არცერთი ვიდეო არ არის პროვაიდერის სერვერზე და არც ატვირთულია პროვაიდერის სერვერიდან.
არააქტიური ანგარიშები
თუ სტუმარმა გახსნა ანგარიში და 60 დღის განმავლობაში არ შესულა თავის ანგარიშზე, პროვაიდერი უფლებას იტოვებს, რომ დაუყოვნებლივ გაუუქმოს ანგარიში სტუმარს, ყოველგვარი წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
ინტელექტუალური საკუთრება
პროვაიდერისგან წერილობითი თანხმობის გარეშე, სტუმრებს არ აქვთ უფლება, რომ დააკოპირონ, გაავრცელონ, გადასცენ, გააგზავნონ, ატვირთონ, გადმოწერონ, შეცვალონ, აჩვენონ ან სხვანაირად გამოიყენონ ვებგვერდის კონტენტი.
ფლეშსქორი არის Livesport s.r.o.-ს სავაჭრო ნიშანი. ამ სავაჭრო ნიშნის გამოყენება აკრძალულია. ამ სასაქონლო ნიშნის და მასთან დაკავშირებული ნიშნების გამოყენება და ყველა უფლება დაცულია.
ნებისმიერი ზემოთხსენებული პუნქტის დარღვევა შეიძლება წარმოადგენდეს ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების ან სხვა მოქმედი კანონმდებლობის უფლებების დარღვევას. პროვაიდერი და სხვა ნებისმიერი პასუხისმგებელი მხარე თავის მხრივ უფლებას იტოვებს, რომ მოითხოვოს მიყენებული ზარალის კანონით ნებადართული სრული ანაზღაურება ნებისმიერი მხარის წინააღმდეგ.
ურთიერთობების ფორმა
ეს პირობები არ ისახავს მიზნად პროვაიდერს და სტუმარს შორის რაიმე სახის პარტნიორობის, სააგენტოს ან ერთობლივი საწარმოს შექმნას.
შეთანხმების დარღვევა
თუ სტუმარი არ დაიცავს პირობების წესებს ან თუ პროვაიდერს ექნება გონივრული ეჭვი, რომ სტუმარი პირდაპირ ან ირიბად არღვევს პირობებში მითითებულ პუნქტს/პუნქტებს, პროვაიდერი ამ შემთხვევაში უფლებას იტოვებს, რომ თავისი შეხედულებისამებრ დაბლოკოს ან გააუქმოს სტუმარზე არებული ანგარიში და სტუმრის შემოსვლა ვებგვერდზე და დახუროს სტუმრის სახელზე რეგისტრირებული ნებისმიერი ანგარიში და ასევე უფლებას იტოვებს სტუმრის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანაზე.
სამართლებრივი შესაბამისობა
სტუმრებმა უნდა იხელმძღვანელონ იმ მოქმედი კანონმდებლობით, სადაც ცხოვრობენ ან/და მოქაქალეები არიან ან/დს იმყოფებიან ეხლა. პროვაიდერი არ იღებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერ ქმედებაზე, რომელსაც განახორციელებს ნებისმიერი უფლებამოსოლი პირი ნებისმიერ სტუმარზე.
კანონი და ფორუმი და/ან საზოგადოება
წინამდებარე ხელშეკრულება რეგულირდება მალტის სახელმწიფო კანონმდებლობის შეასაბამისად. მხარეები წარმოადგენენ მალტის სასამართლოს ექსკლუზიურ იურისდიქციას ამ შეთანხმების საფუძველზე წარმოქმნილი ნებისმიერი დავების მოგვარების მიზნით. წინამდებარე ხელშეკრულება არ რეგულირდება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენციით საქონლის საერთაშორისო გაყიდვის კონტრაქტზე, რომელთა პირდაპირ გამოყენება გამორიცხულია.
სათაურები
სათაურები განკუთვნილია იმისთვის, რომ პირობების წაკითხვა იყოს უფრო მარტივი და სუფთა. სათაურები არ არის მთლიანი პარაგრაფების მოკლე ინტერპრეტაცია.
უარი მოთხოვნაზე
ამგვარი პირობების ნებისმიერი დებულების ნებისმიერი დარღვევის მომწოდებლის მიერ ნებისმიერი უარის თქმა არ განიხილება უარის თქმა იმავე ან ნებისმიერი სხვა პირობების შემდგომი დარღვევისგან.
პასუხისმგებლობის უარყოფა
გარანტიები და წარმომადგენლებები
ამასთან, მითითებულია, რომ პროვაიდერი არ აკეთებს რაიმე წარმომადგენლობებს, ვალდებულებებს ან გარანტიებს (გამოხატული ან ნაგულისხმევი), რომ საიტის შინაარსი ზუსტი და/ან შესაფერისია ნებისმიერი კონკრეტული მიზნისათვის, გარდა იმ გარანტიებისა, რომელიც არ არის გამორიცხული მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესაბამისად ამ პირობებში. ვებგვერდის გამოყენება მთლიანად დამოკიდებულია სტუმართა რისკზე. ვებგვერდი არ წარმოადგენს სათამაშო ან გემბლინგ ვებგვერდს. ვებგვერდის პროვაიდერი არ ანხორციელებს სათამაშო ან გემბლინგ მომსახურებას, ამიტომ იგი არ ინახავს ან აკონტროლებს მოთამაშის სახსრებს და არ არის ჩართული სათამაშო ტრანზაქციებში. ვებგვერდზე ნაჩვენები კოეფიცინეტები არის ვებგვერდის ინფორმაციისა და ფუნქციების ნაწილი.
პროვაიდერი არ იძლევა გარანტიას, რომ რომელიმე ფუნქციები საიტზე არის ნებადართული და რომ სერვისი მთლიანად დააკმაყოფილებს სტუმარს, რომ ის არის მთლიანად დაცული და შეცდომებისგან სუფთა, რომ განახლება ხდება რეგულარულად, რომ ნებისმიერი პროგრამული ხარვეზი რეგულარულად სწორდება, რომ ის არ ითიშება, რომ ვებგვერდი არის ვირუსებისგან და შეცდომებისგან დაცული, რომ ის მუდმივად მუშაობს, რომ ის ადეკვატურია, რომ ინფორმაცია და ფუნქციები, რაც ვებგვერდზეა სანდოა. მათ, ვისაც სურთ რომ ეწვიონ ვებგვერდს, ისინი ამას საკუთარი ინიციატივით იზამენ და პასუხისმგებლები იქნებიან ადგილობრივ კანონებთან შესაბამისობაში (მიუხედავად იმისა, ვრცელდება თუ არა ადგილობრივი კანონები).
ვებგვერდი შეიძლება შეიცავდეს მესამე მხარის ვებგვერდების / სარეკლამო მასალების / კონტენტის ბმულებს და რეფერენსებს. ისინი უზრუნველყოფენ სტუმრის მოხერხებულობასა და ინტერესს და არ გულისხმობს პროვაიდერის მიერ ამ რეკლამის / შინაარსის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების პასუხისმგებლობას ან დამტკიცებას. პროვაიდერი არ აძლევს გარკვეულ და პირდაპირ გარანტიებს, თუ მას არ გააჩნია მისი დომეინის ქვეშ შინაარსის ან ინფორმაციის, ტექსტისა თუ გრაფიკის სიზუსტე და ხელმისაწვდომობა. პროვაიდერს არ გაუტესტავს პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც მასპინძლობს სხვა ვებსაიტებსა და არ წარმოდგენს ამ პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხს, უსაფრთხოებას, საიმედოობას ან შესაბამისობას.
ზიანი ან ზარალი
პროვაიდერი არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი პირდაპირი ან ირიბი დანაკარგის ან დაზიანებისა, რომელიც შეიძლება განიცადოს სტუმარმა ან მესამე მხარემ ვებგვერდის გამოყენების შედეგად, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ დანაკარგებით, რომელიც გამოწვეულია კომერციული წაგებით, სარგებლის დაკარგვით, მოსალოდნელი მოგების დაკარგვით, მოგებით ან შემოსავლით, საქმიანი შეფერხებით, კომერციული ინფორმაციის დაკარგვით ან სხვა სახის ფულადი სახსრებით და/ან ზარალით. პროვაიდერი არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის საიტებზე გაწეული მოგების ან ზარალისთვის, რომელიც გამოვლინდება საიტზე განთავსებული ინფორმაციის გამოყენების შედეგად.
წინამდებარე ორი მუხლის ზოგადი დებულებების შეზღუდვის გარეშე, არ არის პასუხისმგებლობა ამ შეთანხმების საფუძველზე აღიარებული ან მიღებული, კერძოდ:
შეცდომა(ები), ბეჭდვითი შეცდომა(ები), არასწორი ინტერპეტაცია(ები), არასწორი კითხვა(ები), არასწორი გაგება(ები), არასწორი თარგმანი(ები), ორთოგრაფიული შეცდომა(ები), კითხვისას შეცდომა(ები), ტრანზაქციის შეცდომა(ები), ტექნიკური შეცდომა(ები), რეგისტრაციის შეცდომა(ები), მანიფესტის შეცდომა(ები), ფორს-მაჟორი და/ან სხვა მსგავსი შეცდომა(ები);
პროვაიდერის წესების დარღვევა;
კრიმინალური საქმიანობები;
პროვაიდერის კონსულტაცია, მოწოდებული ნებისმიერი ფორმით;
სამართლებრივი აქტები და/ან სხვა საშუალებები;
ვებგვერდის გამოყენების შედეგად სტუმრებისთვის ან მესამე პირებისთვის მიყენებული დაკარგვა ან ზიანი, მისი კონტენტი ან პროვაიდერის მიერ შეთავაზებული ნებისმიერი ბმული;
ვებგვერდის მოდიფიკაციის, შეჩერების ან შეწყვეტის შედეგად სტუმრებისთვის ან მესამე პირებისთვის მიყენებული დაკარგვა ან ზიანი;
ნებისმიერი პირის მიერ საიტის ან მისი შინაარსის დანაშაულებრივი გამოყენება, ხარვეზის ან დაუდევრობის ან ნებისმიერი სხვა ფაქტორის გამოყენებით, რომელიც ჩვენი კონტროლის მიღმა არის;
ვებგვერდის ნებისმიერი გამოყენება იმის გამო, რომ მესამე მხარე ცდილობს შესვლას პირად სივრცეში (რომელიც მოითხოვს იუზერს და პაროლის) სტუმრის სახელით და პაროლით;
მომსახურების, ფუნქციების და სხვა ფუნქციების შეუსაბამობის შემთხვევაში, რომელიც გამოწვეულია ვირუსების ან შეცდომების გამო, როგორც ეს ეხება ვებგვერდის ყველა პარამეტრს, ზიანს, ხარჯებს, დანაკარგებს ან პრეტენზიებს;
ნებისმიერი ქმედება ან უმოქმედობა ინტერნეტის მომსახურების მიმწოდებლის ან სხვა მესამე მხარის ნაწილზე, რომელთანაც სტუმრებს შეუძლიათ დაეთანხმონ ვებგვერდს. ინტერნეტ-პროვაიდერსა და სტუმრებს შორის სამართალწარმოების შემთხვევაში, პროვაიდერი არ შეიძლება იყოს სარჩელის მხარე, და ასეთი სარჩელი არავითარ შემთხვევაში არ იმოქმედებს ამ პირობებზე; და
სტუმართა მიერ დაზარალებული ზიანის შედეგად წარმოშობილი ნებისმიერი მოთხოვნა, რომელიც დაკავშირებულია სხვა სტუმრის მიერ გამოქვეყნებული ნებისმიერი მასალის შინაარსთან ან მესამე მხარეს, რომელიც არ არის ავტორიზებული პროვაიდერი მიერ.
კონფიდენციალურობა
Flashscore.ge-ს ვებგვერდი და მობილური აპლიკაცია (შემდგომში მოხსენიებული როგორც ‘ვებგვერდი’) პატივს სცემს ყველა მხარის კონფიდენციალურობას და სხვაგვარად, გამოიყენოს ვებგვერდი, შემდგომში მოხსენიებული როგორც სტუმრები, და მოწოდებულია დაიცვას მათი კონფიდენციალურობა. დრო-და-დრო, სტუმრების წინასწარი თანხმობით, ვებგვერდი ინახავს და იყენებს სტუმრების პერსონალურ მონაცემებს (გასაზღვრულია აქ), იმისთვის, რომ უზრუნველყოს ვებგვერდით გათალისწინებული მომსახურება.
ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა აკმაყოფილებს საერთაშორისო კონვენციებს, და ევროკავშირის დირექტივებს, როგორც მალტის კანონმდებლობაში „მონაცემთა დაცვის აქტში" (მუხლი 440 - მალტის კანონები), „პირადი მონაცემების დამუშავება“ (ელექტრონული კომუნიკაციების სექტორი) რეგულაციები (შემდგომში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 2003 წლის 16-ე სამართლებრივი საფუძველი), იგი იღებს 29-ე მუხლის 2/2001 რეკომენდაციას „მონაცემთა დაცვის სამუშაო მხარეს“, რომელიც მიღებულია 2001 წლის 17 მაისს, ინდივიდუალური მონაცემების შეგროვებისათვის საჭირო მინიმალური მოთხოვნების შესახებ და ნერგავს სხვა დანარჩენ მოქმედ წესებს და პრაქტიკას.
ვებგვერდზე შემოსული სტუმრების მიერ შეგროვებული და გამოყენებული მონაცემების კონტროლიორი კომპანია არის - Livesport s.r.o., მისამართი: Bucharova 2928/14a, 158 00, პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა.
მონაცემების შემგროვებელ კომპანიას შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მითითებულ ელ-ფოსტაზე: gdpr@livesport.eu
პროვაიდერს შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მითითებულ ელ-ფოსტაზე: gdpr@livesportmedia.eu
მიზანი
დოკუმენტის მიზანი არის:
იმ პერსონალური მონაცემების შემუშავება, რომელსაც კონტროლიორი შეაგროვებს თქვენგან და შემდეგ როგორ გამოიყენებს თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას;
საფუძველი, რომლის მიხედვითაც ნებისმიერი პერსონალური მონაცემი დამუშავებულია კონტროლიორის მიერ;
იყოთ ინფორმირებული, თუ როგორ გამოიყენებს კონტროლიორი თქვენს პერსონალურ მონაცემებს;
კონტროლიორის ვალდებულებებს განმარტვა მონაცემთა დაცვის წესებით, კანონით და პასუხისმგებლობით თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავების თვალსაზრისით; და
ინფორმაციის მოწოდება თქვენი მონაცემთა დაცვის უფლებების შესახებ.
2018 წლის 25 მაისს ძალაში შედის თქვენი მონაცემების დაცვა შესაბამისი მონაცემების დაცვით რეგულირებისა და ზოგადი მონაცემთა დაცვის რეგულაციის შესაბამისად EU 2016/679 ("GDPR").
პერსონალური ინფორმაციის შენახვა
შეინახეთ სადაც სპეციალურად მითითებულია კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, ვებგვერდი არ აგროვებს პერსონალურ მონაცემებს, როდესაც სტუმრები ვებგვერდს უბრალოდ ათვალიერებენ. თუმცა, აპლიკაცია (ვებგვერდი) მოითხოვს, რომ სტუმრებმა რეგისტრაციის შემდეგ ვებგვერდზე დამატებითი ან მოწინავე სერვისების გამოყენებისას პერსონალური მონაცემების მიწოდება მოითხოვონ. ამ შემთხვევაში აპლიკაცია წინასწარ შეეკითხება სტუმარს, თანახმა არის თუ არა პირადი მონაცემების შეგროვებაზე. რეგისტრაციისას ან სხვა დროს აპლიკაციას შეუძლია სტუმრებს წარუდგინოს მათი სახელი (ელექტრონული ფოსტის მისამართი, როგორც წესი) და პაროლი. სტუმრები არ არიან ვალდებულნი მიაწოდონ პერსონალური მონაცემები ან ნება დართონ საკუთარი პირადი მონაცემების შეგროვებაზე ვებგვერდს. თუმცა, ვებგვერდი ვერ შეძლებს უზრუნველყოს სტუმრები ვებგვერდის ყველა სერვისით, თუ სტუმარი არ დათანხმდება პერსონალური მონაცემების შეგროვებას. მიუხედავად იმისა, რომ სტუმრებმა შესაძლოა განაცხადონ, განაცხადის შესაბამისი პირადობის მონაცემებით, მათ უფლება აქვთ, გააუქმონ თანხმობა ნებისმიერი მიზეზით, მხოლოდ მოგვწერეთ - gdpr@livesport.eu თანხმობის გაუქმების შემთხვევაში, დამატებითი სერვისი, რომელსაც გთავაზობთ რეგისტრაციის დასრულების შემდეგი ფუნქციებით, აღარ იქნება შესაძლებელი.
თქვენი უფლებები
წვდომის უფლება
სტუმრებს უფლება აქვთ მოითხოვონ, რომ კონტროლიორი (შემდგომში განსაზღვრული) მათ წერილობითი ინფორმაციის საფუძველზე, მიაწვდის ინფორმაციას შეგროვებული და/ან გამოყენებული პერსონალური მონაცემების შესახებ. მოთხოვნის განხორციელება შესახლებელია წერილობითი ფორმის გაგზავნით კონტროლიორთან (შემდგომში განსაზღვრული).
ვებგვერდი იღებს ვალდებულებას, მიიღოს ყველა გონივრული ძალისხმევა, რომ შეინარჩუნოს პერსონალური მონაცემები განახლებული. თუმცა, სტუმრებს აქვთ უფლება, რომ პერსონალურ მონაცემებში ნებისმიერი ცვლილების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდონ ვებგვერდს.
კორექტირება, დაბლოკვა ან მონაცემების წაშლა
სტუმრებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ მათი პერსონალური მონაცემები არასწორია, შეუძლიათ მოთხოვონ კონტროლიორს წერილობით, რომ შეასწოროს მონაცემები. სტუმრებს ასევე უფლება აქვთ, მოითხოვონ კონტროლიორის მიერ საკუთარი პერსონალური მონაცემების დაბლოკვა ან წაშლა, თუ ის უკანონოდ დამუშავდა.
უფლება
შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოგვწეროთ - gdpr@livesport.eu, რომ არ დავამუშავოთ თქვენი პირადი მონაცემები მარკეტინგული მიზნებით, მაგალითად: მიიღოთ ინფორმაცია მომავალი ღონისძიებების, საინფორმაციო და პუბლიკაციების შესახებ ინფორმაციის მიღება და თქვენი მონაცემები ამგვარი მიზნებისათვის აღარ იქნება დამუშავებული.
თანხმობის გაუქმების უფლება
თქვენ გაქვთ უფლება გააუქმოთ თქვები თანხმობა gdpr@livesport.eu-ზე ელ-ფოსტის გამოგზავნით. ეს გავლენას არ მოახდენს დამუშავების კანონიერებაზე, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ ამ თანხმობის საფუძველზე. თანხმობის მიღება გამოიწვევს ჩვენი მომსახურების შეწყვეტას.
გამოსწორების უფლება
თქვენ გაქვთ უფლება, მიიღოთ ნებისმიერი არასწორი პირადი მონაცემების გამოსწორების უფლება, რომლითაც ჩვენს მიერ დამუშავდა ან განახლდა ნებისმიერი პერსონალური მონაცემები, რომელიც ვადაგასულია და არასრული პირადი მონაცემების მიღების უფლება, მათ შორის დამატებითი განცხადების საშუალებით.
ამოღების უფლება
თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ პირადი მონაცემების წაშლა, როდესაც თქვენი პირადი მონაცემები აღარ არის საჭირო, სადაც:
გააუქმეთ თქვენი თანხმობა თქვენი პერსონალურ მონაცემების დამუშავებაზე;
თქვენი პერსონალური მონაცემები აღარ საჭიროებს დამუშავებას; ან
თქვენი პერსონალური მონაცემები უკანონოდ დამუშავდა.
დამუშავების შეზღუდვის უფლება
თქვენ გაქვთ უფლება, შეზღუდოთ ჩვენს მიერ აქტივობების დამუშავება, სადაც:
თქვენ ამოწმებთ პერსონალური მონაცემების სიზუსტეს, რაც საშუალებას მოგვცემს, გადავამოწმოთ იგივე პერსონალური მონაცემების სიზუსტე;
ჩვენი პროცესინგი უკანონოდ მიიჩნევა და თქვენ ეწინააღმდეგებით თქვენი პერსონალური მონაცემების წაშლას და მოითხოვთ შეზღუდვას ნაცვლად მისი გამოყენებისა;
ჩვენ აღარ გვჭირდება თქვენი პერსონალური მონაცემები აქ მოხსენიებული მიზნებისთვის, მაგრამ საჭიროა იურიდიული პრეტენზიების დამკვიდრება, განხორციელება ან დაცვა; ან
თქვენ გააპროტესტეთ ჩვენი პროცესინგი, და გადამოწმების პროცესშია ჩვენი პროცესინგის საქმიანობის ლეგიტიმური საფუძველი.
მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება
2018 წლის 25 მაისიდან, თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები სტრუქტურირებული და წაკითხვად ფორმატში და გადასცეთ ეს მონაცემები სხვა კონტროლიორს (როგორც ეს განსაზღვრულია GDPR-ში).
პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და გამოყენების მიზნები
ვებგვერდით შეგროვებული პერსონალური მონაცემები დამუშავდება მონაცემთა დაცვის აქტის (მალტის კანონების - თავი 440) და დამხმარე კანონმდებლობის დებულებების შესაბამისად, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ შემდეგი მიზნებისთვის:
სტუმრებთან კომუნიკაცია;
სტუმრების პირადი ანგარიშების დავიწყებული პაროლების გაგზავნა;
ნებისმიერი მოწინავე სერვისის უზრუნველყოფა, რომლებიც გარკვეულწილად ვებგვერდის კონფიგურაციის შესაძლებლობას იძლევა
საიტის მიერ შეთავაზებული კონტენტის გაუმჯობესება;
სტუმრებს შესთავაზოს პერსონალური ვებგვერდის კონტენტი და/ან ლეიაუთი.
მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი
ჩვენ მხოლოდ იმ პირად მონაცემებს დავამუშავებთ, რომელზეც თქვენ თანხმობა გაქვთ მოცემული, ან, თუ ეს აუცილებელია ჩვენთვის, რომ ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ჩვენი მომსახურება, ან/და ამ განცხადებაში მითითებულ მიზნებს.
ჩვენ ასევე შეგვიძლია დავამუშავოთ თქვენი პირადი მონაცემები ნებისმიერი ლეგიტიმური ინტერესის საფუძველზე ან კანონით ნებისმიერი სამართლებრივი ვალდებულების შესრულების მიზნით. ეს შეიძლება შეიცავდეს იურიდიული პრეტენზიების დაცვას ან შეასრულოს ნებისმიერი სასამართლო, ტრიბუნალი ან უფლებამოსილება.
მარკეტინგი
თქვენ მიიღებთ მარკეტინგულ კომუნიკაციას ჩვენგან, თუ თქვენ მოითხოვთ მსგავს მარკეტინგულ ინფორმაციას ვებგვერდის მეშვეობით.
ჩვენ არ გადავცემთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მესამე მხარეს თქვენი თანხმობის გარეშე.
პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე პირებისათვის
პროვაიდერი არ გაყიდის, ივაჭრებს ან გააქირავებს ან სხვა გზით გადასცემს ნებისმიერ მესამე მხარეს პერსონალურ მონაცემებს სტუმრის წინასწარი თანხმობის გარეშე. თუმცა პერსონალური მონაცემები გადაცემა მესამე მხარისთვის მოხდება ვებგვერდის რეალიზაციის შემთხვევაში.
ზემოაღნიშნული არ არის ზიანის მიყენება ვებგვერდზე არსებული ნებისმიერი სამართლებრივი ვალდებულების შესახებ, რომ ვებგვერდმა გადასცეს სტუმრების პირადი მონაცემების მესამე მხარეს.
ზემოაღნიშნული ასევე არ არის ზიანის მიყენების გარეშე, რაც აბსოლუტურად აუცილებელია როგორც ერთი ან მეტი მიზანი, პირადი მონაცემების შეგროვებისა და გამოყენებისათვის. ამ შემთხვევაში ვებსაიტმა უნდა მოიძიოს სტუმრების წინასწარი თანხმობა.
პროვაიდერი იტოვებს უფლებას, უზრუნველყოს სტუმრის სტატისტიკა, გაყიდვები, საგზაო და სხვა სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელიც ეხება ვებგვერდს და მესამე მხარეს, თუმცა, რაიმე კონკრეტული ვიზიტორის იდენტიფიკაციის გარეშე.
ლოგ ფაილები
ვეგბვერდის უკეთესად ადმინისტრირებისთვის და სტუმრების შესახებ დემოგრაფიული ინფორმაციის შეგორვების მიზნით, ვებგვერდი ავტომატურად ამუშავებს ყველა სტუმრის IP მისამართს და თითოული სტუმრის ნანახ გვერდებს.
ქუქი (Cookie) ფაილები
"ქუქი" ფაილები არის მცირე ტექსტური ზომის ფაილები, რომელსაც თქვენი ბრაუზერი (მაგალითად ინტერნეტ ექსპლორერი ან საფარი) ინახავს თქვენს კომპიუტერში. აღნიშნული ფაილები ვებსაიტებს საშუალებას აძლევს კონტენტი მოარგოს მომხმარებელს. ქუქი ფაილები შეგიძლიათ აღიქვათ როგორც ვებსაიტის მეხსიერება, რომელიც გამოიცნობს როდის ბრუნდებით და რეაგირებს შესაბამისად. სტუმრებს შეუძლიათ აირჩიონ, რომ არ დაააქსეპტონ ქუქი ფაილები. თუ თქვენ ერთხელ მაინც დააყენეთ პრეფერენსები, ამგვარად თქვენ არ გჭირდებათ საიტზე ყოველი შესვლისას ყველაფრის ხელახლა დაყენება.
ჩვენ ვიყენებთ ქუქის, რომ პერსონალიზაცია მოვახდინოთ კონტენტის და რეკლამების, რომ ვუზრუნველყოთ სოციალური ქსელის ფუნქციები და ანალიზი გავუკეთოთ ჩვენს ტრაფიკს. ჩვენ ასევე ვუზიარებთ თქვენს მიერ ჩვენი საიტის გამოყენების შესახებ ინფორმაციას ჩვენს სოციალურ ქსელს, სარეკლამო და ანალიტიკურ პარტნიორებს. იხილეთ დეტალები.
ეს განცხადება უნდა წაიკითხოთ ჩვენი Cookie Policy-თან და ნებისმიერ სხვა კონფიდენციალურობის შეტყობინებასთან ერთად, რომელიც შეიძლება მოგაწოდოთ კონკრეტულ შემთხვევებზე, როდესაც ჩვენ ვმუშაობთ პერსონალური მონაცემების შეგროვებაზე ან დამუშავებაზე, ასე, რომ თქვენ კარგად იცით, თუ როგორ და რატომ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს. კონფიდენციალურობა
პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე ქვეყნისთვის
კონტროლიორი არ გადასცემს რაიმე სახის პერსონალურ მონაცემებს ევროპის ეკონომიკური ზონის ფარგლებს გარეთ, და, თუ საჭირო გახდება, პირველ რიგში უზრუნველყოფს, რომ არსებობს შესაბამისი გარანტიები იმისათვის, რომ უზრუნველყონ თქვენი პერსონალური მონაცემების ადეკვატურად დაცვა.
უსაფრთხოება
ვებგვერდმა და კონტროლიორმა მიიღეს სხვადასხვა ზომები, როგორც ტექნიკური, ასევე ორგანიზაციული, რათა დაეცვათ დაკარგვისგან, განადგურებისგან და ბოროტად გამოყენებისგან ის პერსონალური მონაცემები, რომელიც შეგროვდა და გამოყენებული იქნა (მათ შორის, უზრუნველყოფილია მონაცემების ნებისმიერი გადარიცხვა) “HTTPS”-ით დაცული კომუნიკაციით სტუმარსა და პროვაიდერის სერვერებს შორის.
გარდა ამისა, ყველა შექმნილი პაროლი ინახება BCrypt-ის სტანდარტული გამოყენებით. ამ ძალისხმევის მიუხედავად, პროვაიდერი ვერ იძლევა გარანტიას გაცემა, რომ მსგავსი შემთხვევა არ მოხდება.
პერსონალური მონაცემების შენახვის პერიოდი
პერსონალური მონაცემები ინახება მხოლოდ იმ დროისათვის, რომელიც აუცილებელია იმ მიზნების მისაღწევად, რისთვისაც იგი შეგროვდა. მომხმარებლის ანგარიშის უმოქმედობის შემთხვევაში 1 წლის განმავლობაში ყველა შეგროვებული მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები წაიშლება.
მესამე მხარის ვებგვერდები/აპლკაციები
მესამე მხარის საიტებზე/აპლიკაციებზე არ ვრცელდება კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ვებგვერდი უზრუნველყოფს სხვა ვებგვერდების ბმულებს სტუმართა კომფორტისთვის. ვებგვერდი არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის ვებგვერდებზე/აპლიკაციებზე განთავსებული კონტენტის და უშვებს, რომ ეს იცავს თქვენს კონფიდენციალურობას. ნებისმიერი სხვა ვებსაიტს, სადაც ვებგვერდიდან სტუმრები გადადიან, შეიძლება არ გააჩნდეს ადეკვატური კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიღება
სტუმრების თანხმობა პირადი მონაცემების შეგროვებასა და გამოყენებაზე ვებგვერდის მიერ, ხდება ზემოთ მოყვანილი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად. სტუმრებს ვურჩევთ რეგულარულად გადახედონ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რათა უკეთ გაეცნონ პირობებს და მუხლებს და ნებისმიერ ცვლილებასთან დაკავშირებით, რაც დრო-და-დრო შეიძლება განხორციელდეს ვებგვერდის მეშვეობით.
პროვაიდერი
პროვაიდერი Livesport Media Ltd არის მალტის კანონმდებლობით 2011 წლის 22 ნოემბერს რეგისტრირებული კომპანია სარეგისტრაციო ნომრით - C 54555, და არის ოფიციალურად რეგისტრირებული შემდეგ მისამართზე - CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, მალტა.
ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში, გთხოვთ მოგვწერეთ: info@livesportmedia.eu
მოხმარების პირობების ვერის და თარიღი
ვერსია 2 და ბოლო განახლება მოხდა - 25.5.2018 (FS.COM-ToU-20180525-2)