კონტაქტი

რეკლამა
რეკლამა
რეკლამა
რეკლამა
რეკლამა
რეკლამა
კონტაქტი
თუ გაქვთ რაიმე კითხვა Flashscore.ge სერვისთან დაკავშირებით, გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ ელექტრონული ფოსტა მოცემული ფორმის მეშვეობით.
რეკლამასთან დაკავშირებული კითხვების გამოსაგზავნად გთხოვთ გამოიყენოთ რეკლამის გვერდი.
სათაური:
(აირჩიეთ ერთი)
ზოგადი მოთხოვნები
შეცდომა ანგარიშების მონაცემებში
მობილური ვერსია
ბმულის შეცვლის მოთხოვნა
მონაცემების გაყიდვა